Liste der denkmalgeschützten Objekte in Martin (Slowakei)

Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Martin enthält die 142 nach slowakischen Denkmalschutzvorschriften geschützten Objekte in der Gemeinde Martin im Okres Martin.

Denkmäler

Foto   Denkmal / č. ÚZPF Standort / Konskr. Nr. Offizielle Beschreibung Beschreibung

Datei hochladen

Gedenkstätte mit Denkmal(sk)
ObjektID: 506-3219/0

Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
partizánska brigáda;delo na Hodinovke für die Partisanenbrigade
ŠKOLA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenkschule(sk)
ObjektID: 506-649/1
Bernolákova ul. 2
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 673
chodbová,nárožná;štátna meštianka,obchodná akad staatlich-städtische Wirtschaftsakademie, Eckhaus

Datei hochladen

Gedenktafel(sk)
ObjektID: 506-649/2
Bernolákova ul. 2
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 673
SNP, sov.voj.;sov.,franc.,čsl.partizáni für den Nationalaufstand, sowjetische Soldaten, sowjetische, französische und tschechische Partisanen
DOM ŽUPNÝ

Datei hochladen

Komitatshaus(sk)
ObjektID: 506-579/0
Daxnerova ul. 2
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 665
nárožný,solitér;Turčianska galéria,župný dom Eckhaus, Galerie Turčianska
DIVADLO PAMÄTNÉ

Datei hochladen

Gedenktheater(sk)
ObjektID: 506-590/1
Divadelná ul. 1
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 651
nárožné;Divadlo SNP,Národný dom Eckhaus, Theater des Nationalaufstandes, Volkshaus

Datei hochladen

Gedenktafel(sk)
ObjektID: 506-590/2
Divadelná ul. 1
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 651
padlí v SNP 6 für sechs Opfer des Nationalaufstandes

Datei hochladen

Gedenkbürgerhaus(sk)
ObjektID: 506-2101/0
Divadelná ul. 11
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 659
solitér,Tajovský J.G;1875-1940,spisovateľ für Jozef Gregor Tajovský, Schriftsteller
DOM MEŠTIANSKY PAMÄTNÝ

Datei hochladen

Gedenkbürgerhaus(sk)
ObjektID: 506-2102/0
Divadelná ul. 23
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 663
prejazdový;Beňuškovský dom Der erste Sitz von Matica slovenská, Passage, Haus Beňuškov

Datei hochladen

Gedenkhaus(sk)
ObjektID: 506-2100/1
Divadelná ul. 7
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 657
Krčméry Štefan;1892-1955,lit.hist.,tajomníkMS für den Literaturkritiker und Historikers Štefan Krčméry
TABUĽA PAMÄTNÁ S RELIÉFOM

Datei hochladen

Gedenktafel mit Relief(sk)
ObjektID: 506-2100/2
Divadelná ul. 7
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 657
Krčméry Štefan;1892-1955,lit.hist. für den Literaturkritiker, Historiker Štefan Krčméry

Datei hochladen

Gedenkvilla(sk)
ObjektID: 506-2103/0
Hviezdoslavova ul. 5
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 74
solitér,Hronský J.C;1896-1960,spisovateľ für den Schriftsteller und Lehrer Jozef Cíger-Hronský

Datei hochladen

Bundeshaus(sk)
ObjektID: 506-592/0
Hviezdoslavova ul. 21
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 85
chodbový,nárožný;Sociálny dom,Živena Eckhaus, Gemeindehaus
MÚZEUM

Datei hochladen

Museum(sk)
ObjektID: 506-576/0
Kmeťa A. ul. 2
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 574
nárožný;Múzeum Andreja Kmeťa Eckhaus, Andrej Kmeť-Museum
BUDOVA ADMINISTRATÍVNA

Datei hochladen

Verwaltungsgebäude(sk)
ObjektID: 506-588/0
Kmeťa A. ul. 4
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 577
chodbová,nárožná;Advokátska komora Eckhaus, Anwaltskammer
DOM RODINNÝ PAMÄTNÝ

Datei hochladen

Familiengedenkhaus(sk)
ObjektID: 506-578/0
Kuzmányho ul. 34
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 524
solitér,Benka M.;Ateliér Martina Benku Museum Martina Benku
DOM BYTOVÝ I.

Datei hochladen

Mietshaus 1(sk)
ObjektID: 506-593/1
Kuzmányho ul. 35
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 544
schodiskový,solitér mit Treppenhaus
BUDOVA ADMINISTRATÍVNA

Datei hochladen

Verwaltungsgebäude(sk)
ObjektID: 506-587/0
Kuzmányho ul. 36
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 525
solitér;Hasičský dom Feuerwehrhaus

Datei hochladen

Mietshaus 2(sk)
ObjektID: 506-593/2
Kuzmányho ul. 37
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 545
schodiskový,solitér mit Treppenhaus

Datei hochladen

Museum(sk)
ObjektID: 506-572/1
Malá Hora 2
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4064
solitér;2.budova Slov.národ.múzea Slowakisches Nationalmuseum

Datei hochladen

Garten(sk)
ObjektID: 506-572/2
Malá Hora 0
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4064
botanická;muzeálna záhrada,botanická záh Museumsgarten

Datei hochladen

Stiegenhaus und Terrasse(sk)
ObjektID: 506-572/5
Malá Hora 2
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4064
prístupové schodisko+terasy

Datei hochladen

Gymnasium(sk)
ObjektID: 506-11209/0
Malá Hora 3
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4065
Gymnázium V.Paulínyho-Tótha Gymnasium V.Paulínyho-Tótha

Datei hochladen

Gedenkschule(sk)
ObjektID: 506-599/1
Malá hora 5
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
chodbová,solitér;Štefánikov ústav Stefanik-Institut

Datei hochladen

Gedenktafel(sk)
ObjektID: 506-599/2
Malá hora 5
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
SNP;1944- čsl.taktic.skup.Ďumbier für den Nationalaufstand
SÚSOŠIE-VSA

Datei hochladen

Statuengruppe(sk)
ObjektID: 506-599/3
Malá hora 5
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
2 ženy;2 ženy v jednoduchom oblečení 2 Frauen in Zivil
SÚSOŠIE-VSA

Datei hochladen

Statuengruppe(sk)
ObjektID: 506-599/4
Malá hora 5
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
žena s dievčatkom;žena s dievčatkom Frau mit kleinem Mädchen

Datei hochladen

Garten(sk)
ObjektID: 506-599/5
Malá hora
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:

Datei hochladen

Befestigung und Tor(sk)
ObjektID: 506-599/6
Malá hora 5
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
oplotenie s bránami a sochami Befestigung mit Tor und Statuen

Datei hochladen

Denkmal mit Büste(sk)
ObjektID: 506-599/7
Malá hora 5
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
Masaryk T.G.;1850-1937 politik,filozof für Tomáš Garrigue Masaryk, Politiker, Philosoph

Datei hochladen

Denkmal mit Büste(sk)
ObjektID: 506-599/8
Malá hora 5
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
Štefánik M.R.;1880-1919 politik,astronóm,gen für Milan Rastislav Štefánik, Politiker, Soldat

Datei hochladen

Statuengruppe(sk)
ObjektID: 506-599/9
Malá hora 5
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
žena s dieťaťom;žena s dieťaťom v náručí Frau mit Kind in ihren Armen

Datei hochladen

Statuengruppe(sk)
ObjektID: 506-599/10
Malá hora 5
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4067
žena s dieťaťom;žena s dieťaťom v náručí Frau mit Kind in ihren Armen
PRIESTOR PAMÄTNÝ

Datei hochladen

Gedenkbereich(sk)
ObjektID: 506-651/1
Memorandové nám.
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
memorandové zhromaždenie;pod lipami Memorandum von 1861, unter den Linden
TABUĽA PAMÄTNÁ S RELIÉFOM

Datei hochladen

Gedenktafel mit Relief(sk)
ObjektID: 506-651/2
Memorandové nám.
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
memorandové zhromaždenie;memorandové zhromaždenie 1861 Memorandum von 1861
GYMNÁZIUM PAMÄTNÉ

Datei hochladen

Gedenkgymnasium(sk)
ObjektID: 506-575/1
Memorandové nám. 15
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4186
ev.a.v.,matičné;1.nižšie ev.a.v. gymnázium 1. evangelische Mutterschule
TABUĽA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenktafel(sk)
ObjektID: 506-575/2
Memorandové nám. 15
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4186
matičné gymnázium Mutterschule
KOSTOL

Datei hochladen

Kirche(sk)
ObjektID: 506-569/0
Memorandové nám. 16
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1005
ev.a.v.;tolerančný evanjelický kostol evangelische Toleranzkirche

Datei hochladen

Gedenkbürgerhaus(sk)
ObjektID: 506-2583/0
Moyzesova ul. 11
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 620
Horák J.,Horáková Anna;Centrum českej kultúry für Jozef Horák, Anna Horáková, Zentrum der tschechischen Kultur
BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAM.

Datei hochladen

Verwaltungsgebäude(sk)
Matica slovenská
ObjektID: 506-574/1
Mudroňova ul. 1
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 507
Matica slovenská;Matica slovenská Matica slovenská
TABUĽA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenktafel(sk)
ObjektID: 506-574/2
Mudroňova ul. 1
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.: 507
padlí v SNP 48;48 umučeným účastníkom SNP für 48 ermordete Teilnehmer des Nationalaufstandes

Datei hochladen

Garten(sk)
ObjektID: 506-574/3
Mudroňova ul.
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:

Datei hochladen

Umzäunung(sk)
ObjektID: 506-574/4
Mudroňova ul.
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:

Datei hochladen

Mietshaus(sk)
ObjektID: 506-593/3
Novákova ul. 24
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 572
schodiskový,solitér mit Treppenhaus
CINTORÍN PAMÄTNÝ

Datei hochladen

Gedenkfriedhof(sk)
Nationalfriedhof Martin
ObjektID: 506-2108/1
Sklabinská cesta
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.:
národný;Národný cintorín Nationalfriedhof
PARK

Datei hochladen

Park(sk)
ObjektID: 506-2108/2
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/3
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Barč-Ivan Július;1909-1953,spisovateľ des Dramatikers Július Barč-Ivan
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/4
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Benka Martin;1888-1971,maliar des Martin Benka, Maler

Datei hochladen

Grabstein mit Gitterkreuz(sk)
ObjektID: 506-2108/5
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
mramor,umelý kameň,železo;Bouvrie Flore Therese Adelaide der Flore Therese Adelaide Bouvrie
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/6
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Bulla Blažej;1852-1919,architekt,národovec des Blažej Bulla, Architekt, Nationalist

Datei hochladen

Grabstein mit Kreuz(sk)
ObjektID: 506-2108/7
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
pieskovec,mramor,vápenec;Čajdová Oľga Ľudmila der Oľga Ľudmila Čajdová
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/8
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Daxner Štefan Marko;1822-1892,právnik,osvet.prac. des Politikers und Schriftstellers Štefan Marko Daxner
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabdenkmal(sk)
ObjektID: 506-2108/9
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Duchajová-Švehlová Žela;1880-1955,maliarka der Žela Duchajová-Švehlová, Malerin
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/10
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Dula Matúš;1846-1926,politik,publicista des Politikers und Publizisten Matúš Dula
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/11
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Francisci-Rimavský Ján;1822-1905,politik,spisovateľ des Ján Francisci-Rimavský, Politiker, Schriftsteller

Datei hochladen

Grabstein mit Relief(sk)
ObjektID: 506-2108/12
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
marmor;Galanda Carolus des Carolus Galanda

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/13
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Galanda Mikuláš;1895-1938,maliar des Malers Mikuláš Galanda

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/14
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Geryk Ján;1892-1978,etnograf,múzejník des Ethnografen Ján Geryk

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/15
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Goldpergerová Emma;1853-1917,etnograf.,múzejníčka der Ethnografin Emma Goldpergerová
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/16
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Haľamová Maša;1908-1995,poetka der Dichterin Maša Haľamová
HROB S NÁHROBNÍK

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/17
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Halaša Andrej;1852-1913,divadelník,národovec des Andrej Halaša, Theaterschauspieler, Nationalist
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/18
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Halaša Pavol MUDr.;1885-1969,bibliograf,publicist des Bibliographen und Publizisten Paul Halaša
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/19
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Hečko František;1905-1960,spisovateľ des Schriftstellers František Hečko

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/20
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Hejná Naďa;1906-1994,herečka des Schauspielers Naďa Hejná

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/21
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Hurbanová-Jurkovičová Anna;1824-1905,divadelníčka der Theaterschauspielerin Anna Hurbanová-Jurkovičová, Mutter von Jozef Miloslav Hurban
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/22
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Jesenský Janko;1874-1945,spisovateľ des Schriftstellers Janko Jesenský
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/23
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Kalinčiak Ján;1822-1871,spisovateľ,národovec des Schriftstellers Ján Kalinčiak
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/24
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Kmeť Andrej;1841-1908,prírodovedec,kňaz des Priesters Andrej Kmeť

Datei hochladen

Grab und Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/25
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Kohút Jozef;1838-1915,advokát,hasič des Juristen Jozef Kohút, Rechtsanwalt, Feuerwehrmann
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/26
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Kráľ Janko;1822-1876,spisovateľ,revoluci. des Janko Kráľ, Schriftsteller, Revolutionär
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/27
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Krčméry Štefan;1892-1955,básnik,lit.vedec des Štefan Krčméry, Dichter

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/28
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Križko Bohuslav;1864-1938,banský ing.vynálezca des Bohuslav Križko, Bergbauingenieur, Erfinder
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/29
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Kukučín Martin;1860-1928,spisovateľ,lekár des Dichters Martin Kukučín
HROBKA

Datei hochladen

Grabmal(sk)
ObjektID: 506-2108/30
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Kuzmány Karol;1806-1866,spis.,cirkev.hodnos. des Schriftstellers Karol Kuzmány (1806-1866)

Datei hochladen

Grabstein mit Vase(sk)
ObjektID: 506-2108/31
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
pieskovec;Lilge Samuel a Lilgová Anna der Anna Lilgová und des Samuel Lilge

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/32
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Meličková Hana;1900-1978,herečka der Hana Meličková, Schauspielerin
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/33
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Mitrovský Milan Thomka;1875-1943,maliar,spisovateľ des Malers und Schriftstellers Milan Thomka Mitrovský

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/34
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Mudroň Michal JUDr.;1835-1887,advokát,národovec des Michal Mudroň, Anwalt, Nationalist
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/35
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Mudroň Pavol JUDr.;1835-1914,advokát,národovec des Pavol Mudroň, Anwalt, Nationalist
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/36
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Palkovič Ján;1892-1931,architekt des Ján Palkovič, Architekt
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/37
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Paulíny-Tóth Viliam;1826-1877,spisovateľ,politik des Viliam Paulíny-Tóth, Schriftsteller, Politiker

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/38
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Petrikovich Ján MUDr.;1846-1914,lekár,múzejník des Ján Petrikovich, Arzt, Museologe

Datei hochladen

Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/39
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
pieskovec,žula;Petrikovich Samuel des Samuel Petrikovich

Datei hochladen

Grabstein mit Statue(sk)
ObjektID: 506-2108/40
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
zlepenec;Pivková Olinka der Olinka Pivková
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/41
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Plicka Karol;1894-1987,fotograf,folklorista des Karol Plicka, Fotograf, Folklorist

Datei hochladen

Grabstein mit Relief(sk)
ObjektID: 506-2108/42
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
mramor;POLJAK Jozef a Katarína des Paares Jozef und Katarína Poljak

Datei hochladen

Grabstein mit Relief(sk)
ObjektID: 506-2108/43
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
žula,mramor;Prokšová Marta der Marta Prokšová
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/44
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Roy Vladimír;1885-1936,básnik des Vladimír Roy, Dichter
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/45
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Ruttkay-Nedecký Viliam;1892-1967,maliar des Viliam Ruttkay-Nedecký, Maler
HROB S NÁHROBNÍKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/46
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Schmidt Miloslav;1881-1934,hasič des Miloslav Schmidt, Feuerwehrmann

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/47
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Smrek Ján;1898-1982,básnik des Ján Smrek, Dichter

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/48
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Socháň Pavol;1862-1941,etnograf,publicista des Pavol Socháň, Ethnograph, Publizist

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/49
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Stodola Ivan;1888-1977,dramatik,lekár des Ivan Stodola, Dramatiker, Arzt

Datei hochladen

Grabkreuz(sk)
ObjektID: 506-2108/50
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
zliatina;Šimko Anna der Anna Šimko
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/51
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Škultéty Jozef;1853 – 1949,jazykovedec,publi. des Jozef Škultéty, Linguist, Publizist
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/52
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Šoltésová-Maróthy Elena;1855-1939,spisovateľka der Elena Šoltésová-Maróthy, Schriftstellerin

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/53
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Štefunko Fraňo;1903-1974,sochár des Fraňo Štefunko, Skulpteur

Datei hochladen

Kreuze, Gräber undGitter(sk)
ObjektID: 506-2108/54
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
zliatina,železo;Švehla Ján a Zuzana des Paares Ján und Zuzana Švehla

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/55
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Textorisová Izabela;1866-1949,botanička der Izabela Textorisová, Botanikerin

Datei hochladen

Grabstein mit Kreuz(sk)
ObjektID: 506-2108/56
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
mramor;Thomka Ferdinand des Ferdinand Thomka
NÁHROBNÍK S RELIÉFOM

Datei hochladen

Grabstein mit Relief(sk)
ObjektID: 506-2108/57
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
tuf, travertín, bronz;Thurzo Igor des Igor Thurzo
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/58
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Vajanský Svetozár Hurban;1847-1916,spisovateľ,politik des Svetozár Hurban Vajanský, Schriftsteller, Politiker

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/59
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Váross Marián;1923-1988,historik umenia des Marián Váross, Kunsthistoriker
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/60
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Vlček Jaroslav;1860-1930,literárny historik des Jaroslav Vlček, Literaturhistoriker

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/61
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Hronský Jozef Cíger;1886-1960,spisovateľ des Jozef Cíger-Hronský, Schriftsteller
HROB S NÁHROBKOM

Datei hochladen

Grab mit Grabstein(sk)
ObjektID: 506-2108/62
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Hodža Milan;1878-1944,politik,štátnik des Milan Hodža, Politiker, Staatsmann

Datei hochladen

Grabstein mit Relief(sk)
ObjektID: 506-2108/63
Sklabinská cesta
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
mramor;Igorko Michalec des Michalec Igorko
KOSTOL

Datei hochladen

Kirche(sk)
ObjektID: 506-568/1
SNP nám. 1
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4061
r.k.sv.Martina;stredoveká nástenná maľba römisch-katholische Kirche St. Martin, mittelalterliche Wandmalerei
ZÁHRADA

Datei hochladen

Garten(sk)
ObjektID: 506-568/2
SNP nám.
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.:

Datei hochladen

Friedhof neben der Kirche und ehemalige Kirche(sk)
ObjektID: 506-568/3
SNP nám.
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.:
skúmané;rotunda,karner,krypta,cintorín untersucht, Rotunde, Karner, Krypta, Friedhof
ZVONICA

Datei hochladen

Glockenturm(sk)
ObjektID: 506-568/4
SNP nám. 1
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 4515
murovaná;zvonica
VILA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenkvilla(sk)
ObjektID: 506-2104/1
Škultétyho ul. 18
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 478
solitér,Škultéty Jozef;1853-1948,lit.hist.,správca MS für Jozef Škultéty, Literaturhistoriker
TABUĽA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenktafel(sk)
ObjektID: 506-2104/2
Škultétyho ul. 18
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 478
Škultéty Jozef;1853-1948,lit.hist.,správca MS für Jozef Škultéty, Literaturhistoriker
POMNÍK

Datei hochladen

Denkmal(sk)
ObjektID: 506-657/0
Štefánikova ul.
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
slovenskí dobrovoľníci;štvorfigurálna plastika für die slowakischen Freiwilligen
DOM POLYFUNKČNÝ

Datei hochladen

Mehrfunktionshaus(sk)
ObjektID: 506-580/0
Štefánikova ul. 1
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 997
nárožný;Poľnobanka,Unibanka Eckhaus, Poľnobanka, Unibank

Datei hochladen

Mehrfunktionshaus(sk)
ObjektID: 506-582/0
Štefánikova ul. 2
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1012
nárožný;Mestská sporiteľňa Eckhaus, Stadtsparkasse

Datei hochladen

Gedenkhaus(sk)
ObjektID: 506-2107/0
Štefánikova ul. 4
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1013
Vajanský S.H.;1847-1916 für Svetozár Hurban-Vajanský
BANKA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenkbank(sk)
ObjektID: 506-581/1
Štefánikova ul. 9
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1001
nárožná;Tatra banka,Sporiteľňa Eckhaus, Tatrabank, Stadtsparkasse
TABUĽA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenktafel(sk)
ObjektID: 506-581/2
Štefánikova ul. 9
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1001
Martinská deklarácia;október 1918 für die "Erklärung der slowakischen Nation"
SOCHA-VSA

Datei hochladen

Statue(sk)
ObjektID: 506-581/3
Štefánikova ul. 9
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1001
alegória práce Allegorie der Arbeit
SOCHA-VSA

Datei hochladen

Statue(sk)
ObjektID: 506-581/4
Štefánikova ul. 9
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1001
Hermes;socha boha obchodu Merkúra Hermes, Gott des Handels Merkur

Datei hochladen

Pfarrhof(sk)
ObjektID: 506-570/0
Štefánikova ul. 13
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1003
ev.a.v.;Evanjelická fara evangelische Pfarrei
ŠKOLA

Datei hochladen

Schule(sk)
ObjektID: 506-2089/0
Štefánikova ul. 17
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1006
solitér;biblická škola,matičné gymnáz. Bibelschule, Mütterschule
DOM PAMÄTNÝ

Datei hochladen

Gedenkhaus(sk)
ObjektID: 506-2094/0
Štefánikova ul. 38
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1030
Čajda Dlhopoľský Juraj;1844-1913,publicista,red. für Juraj Čajda Dlhopoľský, Publizist, Redakteur
BUDOVA ADMINISTRATÍVNA PAM.

Datei hochladen

Gedenkverwaltungsgebäude(sk)
ObjektID: 506-573/1
Štefánikova ul. 11
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 92
solitér;1.sídlo Matice slovenskej für den 1. Sitz der slowakischen ?
TABUĽA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenktafel(sk)
ObjektID: 506-573/2
Štefánikova ul. 11
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 92
Matica slovenská für die slowakische ?

Datei hochladen

Denkmal mit Statue(sk)
ObjektID: 506-573/3
Štefánikova ul.
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
Vajanský S.H.;1847-1916 für Svetozár Hurban-Vajanský

Datei hochladen

Garten(sk)
ObjektID: 506-573/4
Štefánikova ul.
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Martin
Konskr.Nr.:
matičná záhrada ?-Garten
VILA PAMÄTNÁ

Datei hochladen

Gedenkvilla(sk)
ObjektID: 506-2096/0
Štefánikova ul. 66
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1046
Mudroň,Halaša,Pietor;1835-1914,1852-1913,1843-1906 für Mudroň, Halaša und Pietor
VILA

Datei hochladen

Villa(sk)
ObjektID: 506-591/0
Štefánikova ul. 68
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 1047
solitér;detské sanatórium,Kohútova vila Kindersanatorium

Datei hochladen

Gedenkvilla(sk)
ObjektID: 506-2090/0
Thurzova ul. 15
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 437
solitér,Šoltésová E.M.;1855-1939,spisovateľka für Elena Maróthy-Šoltésová, Schriftstellerin

Datei hochladen

Verwaltungsgebäude(sk)
ObjektID: 506-598/0
Thurzova ul. 16
Standort
KG: Martin
Konskr.Nr.: 442
chodbová,solitér;generálne riaditeľstvo ZŤS Mar Generaldirektion ?

Datei hochladen

Burg(sk)
ObjektID: 506-2200/0

Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Priekopa
Konskr.Nr.:
skúmané čiastočne;Hrádok Attilov hrob teilweise untersucht, Hunnen Grab
MIESTO PAMÄTNÉ

Datei hochladen

Gedenkstätte(sk)
ObjektID: 506-3221/0

Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Priekopa
Konskr.Nr.:
čsl.armádny zbor-boje;areál vojenských zbraní für die tschechische Armee, Gelände mit militärischen Waffen

Datei hochladen

Burg(sk)
ObjektID: 506-2199/0

Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Priekopa
Konskr.Nr.:
neskúmané;Hradište,Hrádok nicht untersuchte Höhenburg
CINTORÍN PAMÄTNÝ VOJENSKÝ

Datei hochladen

Soldatenfriedhof(sk)
ObjektID: 506-679/1

Standort
KG: Priekopa
Konskr.Nr.:
padlí v SNP;747 vojakov+partizánov für die Opfer des Nationalaufstandes, Soldaten und Partisanen
RELIÉF

Datei hochladen

Relief(sk)
ObjektID: 506-679/2

Standort
KG: Priekopa
Konskr.Nr.:
figurálny;Legenda o práci a boji figürlich, Legende von Arbeit und Kampf
POMNÍK

Datei hochladen

Denkmal(sk)
ObjektID: 506-679/3

Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Priekopa
Konskr.Nr.:
partizán;socha partizána für den Partisan
KOSTOL

Datei hochladen

Kirche(sk)
ObjektID: 506-617/0
Priekopská ul.
Standort
KG: Priekopa
Konskr.Nr.: 2005
r.k.sv.Povýšenia sv.Kríža;Kostol katolícky, "kaplnka" römisch-katholische Kirche Erhöhung des Heiligen Kreuzes
POMNÍK S BUSTOU

Datei hochladen

Denkmal mit Büste(sk)
ObjektID: 506-697/0

Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Záturčie
Konskr.Nr.:
Kalinčiak Ján;1822-1871,spisovateľ für den Schriftsteller Ján Kalinčiak

Datei hochladen

Park(sk)
ObjektID: 506-11426/2
Hlboká ul.
Standort
KG: Záturčie
Konskr.Nr.:
park

Datei hochladen

Allee(sk)
ObjektID: 506-11426/3
Hlboká ul.
Koordinaten fehlen! Hilf mit.
KG: Záturčie
Konskr.Nr.:
lipová,zmiešaná;alej
KAŠTIEĽ

Datei hochladen

Schloss(sk)
ObjektID: 506-11426/1
Hlboká ul. 3
Standort
KG: Záturčie
Konskr.Nr.: 1856
Reichlovský kaštieľ Herrenhaus Reichlov

Legende

Die Tabelle enthält im Einzelnen folgende Informationen:[1]

Foto: Fotografie des Denkmals.
Klicken des Fotos erzeugt eine vergrößerte Ansicht. Daneben finden sich zwei Symbole:
Weitere Bilder auf Wikimedia Commons Hier finden sich weitere Bilder des Objekts auf Wikimedia Commons.
eigenes Werk hochladen Ein Link zum Upload eines neuen Bildes. Bestimmte Parameter sind dabei schon vorausgefüllt.
Denkmal / č. ÚZPF: Die Übersetzung der Bezeichnung des Denkmals, wie sie vom Slowakischen Denkmalamt (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky) verwendet wird. Die Originalbezeichnung ist unter dem Fragezeichen angegeben. Fehlt die Übersetzung, so wird die Originalbezeichnung direkt angezeigt. Weiters ist die Objekt-Identifikationsnummer (Objekt ID) angeführt. Sie ist die offizielle, in der Slowakei eindeutige Nummer č. ÚZPF inklusive der zugehörigen Zählnummer, wie sie in den Daten des Denkmalamtes angegeben wird. Da diese nur innerhalb eines Landkreises gezählt wird, ist dessen Nummer der Denkmalnummer vorangestellt.
Standort: Wenn in der Liste vorhanden, ist die Adresse angegeben. In Klammern kann sich noch eine zusätzliche Adresse befinden, wenn es beispielsweise ein Eckhaus ist. Bei freistehenden Objekten ohne Adresse (zum Beispiel bei Bildstöcken) ist eine Adresse angegeben, die in der Nähe des Objekts liegt. Durch Aufruf des Links Standort wird die Lage des Denkmals in verschiedenen Kartenprojekten angezeigt. Darunter sind die Katastralgemeinde (KG) und, wenn vorhanden, die Konskriptionsnummer (Konskr. Nr.) angegeben.
Offizielle Beschreibung: Es ist die Kurzbeschreibung auf Slowakisch, wie sie in den offiziellen Listen angegeben ist, eingetragen.
Beschreibung: Kurze Angaben zum Denkmal auf Deutsch.

Einzelnachweise

  1. Register nehnuteľných NKP vom 8. Februar 2012

Weblinks